Privacy Statement

Aangemaakt: 29-02-2016 15:04

Privacy Statement
GROUPCARD BV is de organisatie waarmee gemeente Krimpenerwaard samenwerkt om het vrijwilligersplatform in te regelen en uitvoering aan te geven. GROUPCARD BV respecteert en beschermt de privacy van alle leden, alle houders van de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard (hierna te noemen Kaarthouders). GROUPCARD BV spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en GROUPCARD BV wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van GROUPCARD BV met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.

Gegevens
De kaartuitgever (in de vorm van gemeente, andere organisatie of instantie) heeft ledengegevens ter beschikking gesteld aan GROUPCARD BV onder heldere voorwaarden. Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere manieren worden vrijwillig verkregen.

Gebruik gegevens
De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om de kaarthouder, prospects en partners te benaderen/informeren: over belangrijke ontwikkelingen binnen de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard, over (nieuwe) producten en diensten en partners van de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard, over commerciële aanbiedingen. De communicatie richting kaarthouders is vanuit de naam van de Kaartuitgever. GROUPCARD BV zal nooit op eigen titel gaan communiceren naar de kaarthouders.

Opslag gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Gegevens wijzigen
In de e-mailnieuwsbrief en andere mailings staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor de e-mailcommunicatie vanuit de Vrijwilligerspas Krimpenerwaard. Ook kunt u via ‘Mijn Vrijwilligerspas’ uw persoonsgegevens aanpassen. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek zal GROUPCARD BV u uit het bestand van Vrijwilligerspas Krimpenerwaard halen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

GROUPCARD B.V.
T.a.v. Vrijwilligerspas Krimpenerwaard
Postbus 8004
1180 LA Amstelveen
Tel. 088-5387082
info@samenindekrimpenerwaardpas.nl

Wijzigen van dit privacybeleid
GROUPCARD BV houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 november 2017


Vrijwilligerspas Krimpenerwaard

De vrijwilligerspas is een blijk van waardering voor alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de lokale omgeving. Met deze voordeelpas wil de gemeente met lokale partners “Samen in de Krimpenerwaard” iets terug doen
voor deze onmisbare groep.

      GROUPCARD
 Naar boven